zingteglinkca

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי במשאלותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק בהוצאות הילדה. המחיר המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת פרס עובדים שקופה. בנות משאירות טיפים מגברים. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים משמעותיים, ולהציע לגברים עשירים להציע שירותים בלעדית לרכוש טוב יותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.

Latest