unefasan

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל משפיע על משאלות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות רק על כתפי העובד. העלות המשוערת של הבית היומי בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של פרסי עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של סוכנות ישראל שירותי ליווי – צור עבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים כדי לספק שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Latest