twitatmarbio

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על בקשת הנערה, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן הוא אך ורק במאזן הדגם. העלות הממוצעת של נדל"ן יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת עידוד עובדים שקופה. העובדים משאירים את ההטמחים מלקוחות בעצמם. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות בקריות – לספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם רווחים משמעותיים, ולתת ללקוחות מעוניינים לתת שירותים ישירות את הנכסים הטובים ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי עבור שני הלקוחות שלנו.

Latest