trodranqueheb

מערכת שקופה לקידום בנות. העובד משאיר בונוסים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – צור עבודה טובה עם הכנסה רצינית, וגברים עשירים מספקים שירותים ישירות ישירות לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק הילדה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא בלעדי על חשבון הילדה. העלות הממוצעת של נדל"ן יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

Latest