tremdetimi

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי אך ורק במשאלת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות אך ורק במאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת שכירות יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.פרסי עובדים אמינים. העובדים משאירים בעצמם בונוסים מלקוחות. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי בתל אביב – הפוך עובדים למשרה טובה עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי ברמה הטובה ביותר. רק גישה זו מעניקה כוח לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך למקום המלחמה הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.

Latest