ticlustradi

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. מתנות מעובד הלקוחות לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערת ליווי – לספק לבנות עבודה טובה עם הכנסה משמעותית, ולספק ללקוחות מעוניינים לספק שירותים ישירות ישירות לאיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שיתוף פעולה ארוך -קו, שיהפוך לרווחיות ועובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק במשאלות הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק בעלויות העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.

Latest