temipaxis

עם הגעת ישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק במשאלות הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על חשבון העובדת. העלות הממוצעת של דירות יומיות בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים כדי להפוך שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת כוח להשיג שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לרווחי ולקוחותינו יהפכו לרווחיים.

Latest