storimudto

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל משפיע על עומק רצונות העובד, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר הוא רק על חשבון הילדה. העלות הממוצעת של דירה קבועה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות העובדים עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – צור לבנות עבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולספק לגברים עשירים לספק שירותים באופן בלעדי באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו נותנת כוח להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.

Latest