sidonogsu

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות השכירות נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. בנות משאירות מתנות מגברים. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – צור עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים מציעים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת כוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Latest