rienadero

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על צו העובד, מכיוון שעלויות ההתנחלות הן על כתפי המודל. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות לעידוד עובדים. בנות לוקחות מטענים מגברים בעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי – ספק לבנות עבודה הגונה עם רווחים גדולים, והלקוחות שלנו מספקים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. רק שיטה כזו נותנת את הכוח לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נקי גם מהעובדים וגם מהלקוחות שלנו.

Latest