molifsalear

מערכת עובדים אמינה. עובדים לוקחים טיפים מגברים לעצמם. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל דירה דיסקרטית בקריות – לספק לבנות תעסוקה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים של נכסים טובים יותר אך ורק. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לשתף פעולה ארוכת טווח, שתעוות את הבנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת צו העובד, מכיוון שעלויות ההסדר הן אך ורק בעלויות העובד. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Latest