inotpofar

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות נדל"ן נופלות בדיוק על הוצאות העובדת. העלות הממוצעת של דירת השכרה יומית בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה טובה, וכדי לספק ללקוחות מאובטחים להעניק לשירותים ישירות את האיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.

Latest