ininnebchoi

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בהכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שתשלום ההשכרה מתבצע אך ורק על עלויות הדגם. העלות המשוערת של יום הדירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים נוטשים את התוסף מלקוחות. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי פרטיות – הפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולספק לגברים מעוניינים לספק שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכת שנים, שתחמם הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Latest