greenaljamno

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה, מכיוון שעלויות הדיור הן אך ורק במאזן העובדים. המחיר הממוצע של דירות יומיות בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לקידום בנות. העובדים משאירים את ההטמחים מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערת ליווי במרכז – לספק לבנות את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולספק לגברים עשירים להעניק לשירותים רמה טובה יותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית ולקוחותינו.

Latest