densholinslar

מערכת התעודות של הילדה של בונוסים. בונוסים מגברים נלקחים באופן אישי. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי לביתך – צור בנות את העבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים כדי לספק שירותים של נכס טוב יותר אך ורק. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת להקים שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לילדות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בהוראת העובד, מכיוון שתשלום עבור דיור נופל על כתפיה של הילדה. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Latest