comvideros

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על פיקוח בקשת העובד, מכיוון שתשלום הדיור נופל אך ורק על יתרת המודל. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. מלכודת מגברים, עובדים עוזבים את עצמם. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – הפוך עובדים לתעסוקה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים מספקים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן לבנות והן ללקוחותינו.

Latest