blacalalgreen

עם הגעת ישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק במשאלות הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על חשבון העובדת. העלות הממוצעת של דירות יומיות בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים לוקחים תשלום מהלקוחות בעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית נערות ליווי – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים כדי להפוך שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחיות הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

Latest