alenocni

מערכת עידוד עובדים שקופה. בונוסים מגברים בנות לוקחות את עצמן. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם רווחים רציניים, וגברים מעוניינים נותנים שירותים ישירות ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי את ההזדמנות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק בצו העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. הערך המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.

Latest